Nat. Conferences

42. T. Ozcan, A. Basturk, “Static image-based emotion recognition using convolutional neural network“, “Evrişimli sinir ağı ile statik görüntü tabanlı duygu tanıma”, 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları, SIU-2019), Sivas, 2019.
41. A. Basturk, N. Sarikaya Basturk, O. Qurbanov, “Fingerprint recognition by deep neural networks and fingercodes“, “Parmakizi öznitelik kodları ve derin sinir ağları ile parmakizi tanıma”, 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları, SIU-2018), Cesme, Izmir, 2018
40. R. Akay, A. Basturk, “A fast firefly algorithm“, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2017), Alanya, Antalya, Türkiye, 2017
39. A. Basturk, M.E. Yuksel, H. Badem, A. Caliskan, “Deep neural network based diagnosis system for melanoma skin cancer“, “Melanom cilt kanseri için derin sinir ağı tabanlı tanı sistemi”, 25. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2017), pp. 1-4, Antalya, Türkiye, 2017.
38. A. Basturk, M.E. Yuksel, A. Caliskan, H. Badem, “Deep neural network classifier for hand movement prediction“, “El hareketi tahmini için derin sinir ağı sınıflandırıcısı”, 25. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2017), pp. 1-4, Antalya, Türkiye, 2017.
37. H. Badem, A. Caliskan, A. Basturk, M.E. Yuksel, “Classification and diagnosis of the Parkinson disease by stacked autoencoder“, “Yığınlanmış özdevinimli kodlayıcı ile Parkinson hastalığının sınıflandırılması ve teşhis edilmesi”, 9. Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı (ELECO-2016), pp. 499-502, Bursa, Türkiye, 2016.
36. A. Caliskan, H. Badem, A. Basturk, M.E. Yuksel, “A comparative study on classification by deep learning“, “Derin öğrenme ile sınıflandırma üzerine karşılaştırmalı bir çalışma”, 9. Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı (ELECO-2016), pp. 503-506, Bursa, Türkiye, 2016.
35. A. Caliskan, H. Badem, A. Basturk, M.E. Yuksel “The effect of autoencoders over reducing the dimensionality of a dermatology data set“, “Özdevinimli kodlayıcıların bir dermatoloji veri kümesinin boyutunun indirgenmesi üzerindeki etkisi”, Tıp Teknolojileri Kongresi (TIPTEKNO-16), pp. 158-161, Antalya, Türkiye, 2016.
34. H. Badem, A. Caliskan, A. Basturk, M.E. Yuksel, “Classification of human activity by using a stacked autoencoder“, “Yığınlanmış özdevinimli kodlayıcı ile insan aktivitelerinin sınıflandırılması”, Tıp Teknolojileri Kongresi (TIPTEKNO-16), pp. 370-373, Antalya, Türkiye, 2016.
33. R. Akay, A. Basturk, “Öğretme ve öğrenme temelli optimizasyon algoritması için paralel yaklaşımlar“, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2016), pp. 168-173, Düzce, Türkiye, 2016.
32. S. Aslan, H. Badem, T. Ozcan, A. Basturk, D. Karaboga, “CUDA ile hızlandırılmış iki boyutlu ayrık kosinüs dönüşümü“, 4. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı, Ankara, Türkiye, 2015.
31. S. Aslan, H. Badem, T. Ozcan, A. Basturk, “CUDA platformunda iki boyutlu ayrık Haar dalgacık dönüşümü“, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2014), pp. 219-222, İzmir, Türkiye, 2014.
30. R. Akay, A. Basturk, “Parallel artificial bee colony algorithm for traveling salesman problem“, “Gezgin satıcı problemi için paralel yapay arı koloni algoritması”, 22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2014), pp. 501-505, Trabzon, Türkiye, 2014.
29. M.A. Soyturk, A. Basturk, M.E. Yuksel, “A type-2 fuzzy edge detector based speckle noise remover“, “2. tip bulanık kenar sezici tabanlı benek gürültüsü giderici”, 22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2014), pp. 955-958, Trabzon, Türkiye, 2014.
28. R. Akay, A. Basturk, “Paralel diferansiyel gelişim algoritmasında farklı göç topolojilerinin performansa etkisi“, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2012), pp. 116-120, Trabzon, Türkiye, 2012.
27. A. Basturk, R. Akay, A. Kalinli, M.E. Yuksel, “Reduce of computation time by implementation of signal processing algorithms on GPUs“, “İşaret işleme algoritmalarının GPU üzerinde gerçekleştirilerek hesaplama sürelerinin azaltılması”, 19. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2011), pp. 262-265, Antalya, Türkiye, 2011.
26. M.A. Soyturk, A. Basturk, M.E. Yuksel, “Rule based optimization of type-2 fuzzy inference system used at impulse noise removing“, “Dürtü gürültüsü gidermede kullanılan 2. tip bulanık çıkarım sisteminin kural bazlı optimizasyonu”, 19. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2011), pp. 833-836, Antalya, Türkiye, 2011.
25. M.A. Soyturk, A. Basturk, M.E. Yuksel, “Bulanık kenar sezici tabanlı speckle gürültü giderici“, Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu (FEEB-2011), pp. 69-72, Elazığ, Türkiye, 2011.
24. M.A. Soyturk, A. Basturk, M.E. Yuksel, “Rule based optimization of impulse noise remover fuzzy inference system“, “Dürtü gürültüsü giderici bulanık çıkarım sisteminin kural tabanlı optimizasyonu”, 6. Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı (ELECO-2010), pp. 613-616, Bursa, Türkiye, 2010.
23. E. Gunay, A. Basturk, H. Benli, “Particle swarm optimization algorithm based cloning template learning for edge detection in digital images with CNN“, “HSA ile sayısal görüntülerde kenar çıkarımı için parçacık sürüsü optimizasyon algoritması tabanlı şablon katsayısı öğrenimi”, 5. Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı (ELECO-2008), pp. 69-73, Bursa, Türkiye, 2008.
22. M.T. Yildirim, A. Basturk, M.E. Yuksel, “Dürtü gürültüsü ile bozulmuş sayısal imgelerde 2. tip bulanık mantık sistemlerine dayalı gürültü giderme uygulaması“, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2008), Isparta, Türkiye, 2008.
21. A. Basturk, E. Gunay, “Clonal selection algorithm based cloning template learning for edge detection in digital images with CNN“, “HSA ile sayısal görüntülerde kenar çıkarımı için klonal seçme algoritması tabanlı şablon katsayısı öğrenimi”, 16. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2008), pp. 1-4, Didim, Türkiye, 2008.
20. M.T. Yildirim, A. Basturk, M.E. Yuksel, “A type-2 fuzzy logic operator for impulse noise removal from digital images“, “Sayısal imgelerden dürtü gürültüsünü gidermeye yönelik 2. tip bulanık mantık operatörü”, 15. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2007), pp. 1-4, Eskişehir, Türkiye, 2007.
19. A. Basturk, M.E. Yuksel, “SAR İmgeleri için speckle gürültüsü giderici bulanık sinir ağı yöntemi“, 4. Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı (ELECO-2006), pp. 217-221, Bursa, Türkiye, 2006.
18. A. Basturk, Z. Yugnak, H. Ketencioglu, M.E. Yuksel, “Gabor dalgacıkları ve temel bileşen analizi kullanarak tekstil kumaşlarında hata denetimi“, 4. Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı (ELECO-2006), pp. 222-226, Bursa, Türkiye, 2006.
17. A. Basturk, M.E. Yuksel, “Çok katmanlı sinir ağı kullanarak sayısal imgelerden Gauss gürültüsünün giderimi“, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2006), pp. 85-89, İstanbul, Türkiye, 2006.
16. A. Basturk, M.E. Yuksel, “A generalized neuro-fuzzy filter for removing different types of noise in digital images by a single operator“, “Sayısal imgelerdeki farklı gürültü türlerinin tek operatör ile giderimine yönelik bulanık sinir ağı süzgeci”, 14. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2006), pp. 1-4, Antalya, Türkiye, 2006.
15. A. Basturk, M.E. Yuksel, “Sayısal imgeler için Gauss gürültüsü giderici bulanık sinir ağı tabanlı bir süzgeç“, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi ve Fuarı, pp. 551-554, İstanbul, Türkiye, 2005.
14. A. Basturk, H. Ketencioglu, Z. Yugnak, C. Yildiz, M. E. Yuksel, “Detection of local defects in fabrics using Gabor filter banks“, “Gabor süzgeç bankası kullanarak tekstil kumaşlarında yerel hata tespiti”, 13. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2005), pp. 17-20, Kayseri, Türkiye, 2005.
13. A. Basturk, M.E. Yuksel, “Neuro-fuzzy soft switching hybrid filter for impulse noise removal from digital images“, “Sayısal imgelerden dürtü gürültüsü gidermek için bulanık sinir ağı tabanlı esnek anahtarlamalı karma süzgeç”, 13. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2005), pp. 13-16, Kayseri, Türkiye, 2005
12. M.E. Yuksel, A. Basturk, E. Besdok, M.T. Yildirim, “Detail-preserving restoration of impulse noise corrupted images by a switching median filter controlled by a neuro-fuzzy network“, “Bulanık Sinir Ağı Kontrollü Anahtarlamalı Orta Değer Süzgeci Yardımıyla Dürtü Gürültüsü ile Bozulmuş İmgelerin Detay Korumalı Onarımı”, 12. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2004), pp. 87-90, Aydın, Türkiye, 2004.
11. M.E. Yuksel, A. Basturk, “Sayısal imgelerden dürtü gürültüsü süzmeye yönelik yeni bir anahtarlamalı orta değer süzgeci“, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2004), pp. 194-197, İstanbul, Türkiye, 2004.
10. M.E. Yuksel, Y. Yuksel, A. Basturk, “Çok odaklı imgelerin birleştirilmesi için konumsal frekans kestirimine dayalı yeni basit bir metot“, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2004), pp. 66-69, İstanbul, Türkiye, 2004.
9. M.T. Yildirim, M.E. Yuksel, A. Basturk, “Dürtü gürültüsü ile bozulmuş sayısal imgelerde kenar çıkarımı için bulanık sinir ağı tabanlı yeni bir kenar sezici“, 11. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2003), pp. 476-479, 2003, İstanbul, Türkiye.
8. A. Basturk, M.E. Yuksel, M.T. Yildirim, “Sayısal imgelerden dürtü gürültüsünü süzmeye yönelik yeni bir modüler bulanık sinir ağı“, 11. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2003), pp. 682-685, İstanbul, Türkiye.
7. M.T. Yildirim, M.E. Yuksel, A. Basturk, “A novel edge detector based on neuro-fuzzy networks for medical images corrupted by impulse noise“, “Dürtü gürültüsü ile bozulmuş tıbbi imgeler için bulanık sinir ağı tabanlı yeni bir kenar sezici”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT-2003), pp. 250-253, 2003, İstanbul, Türkiye.
6. M.E. Yuksel, M.T. Yildirim, A. Basturk, “Sayısal imgelerden dürtü gürültüsünün etkin bir şekilde giderilmesi için yeni bir bulanık operatör“, 2. Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı (ELECO-2002), pp. Elektronik:26-29, Bursa, Türkiye, 2002.
5. M.E. Yuksel, A. Basturk, M.T. Yildirim, “Bulanık sinir ağları yardımıyla biyomedikal imgelerin gürültü bileşenlerinden arındırılması“, 2. Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı (ELECO-2002), pp. Elektronik:294–298, Bursa, Türkiye, 2002.
4. M.E. Yuksel, A. Basturk, M.T. Yildirim, “Bulanık sinir ağları ile imge onarımında veri sınıflandırma yoluyla başarımın artırılması“, 10. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2002), 2:1226–1231, 2002, Denizli, Türkiye.
3. M.E. Yuksel, A. Basturk, “Ses ötesi Doppler işaretlerinin benzetimi için yapay sinir ağlarına dayalı yeni bir yöntem“, 9. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2001), pp. 2:472-476, Gazi Magosa, Kıbrıs, 2001.
2. M.E. Yuksel, A. Basturk, “Ses ötesi zaman domeni ilinti metodu ve yapay sinir ağı kullanarak kan akış profiline ait ölçüm açısının bulunması“, 9. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2001), pp. 2:593-598, Gazi Magosa, Kıbrıs, 2001.
1. M.E. Yuksel, A. Basturk, “Ses ötesi Doppler işaretlerinin kaotik analizi ve çeker boyutunun kestirilmesi“, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT-2000), pp. 14-16, İstanbul, Türkiye, 2000.